Kasvukausi® osallistava prosessi

Kasvukausi® osallistava suunnittelu on nelivaiheinen prosessi. Sen aikana organisaatio, sen käyttäjät ja sidosryhmät osallistetaan kehittämään ja etsimään toimintaa edistäviä ja tukevia ratkaisuja.

 • Osallistamme palvelumuotoilu- ja Co-Design -menetelmiä käyttäen.
 • Suunnittelemme tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa.
 • Käyttäjät ovat mukana suunnittelun jokaisessa vaiheessa.
 • Prosessi selventää paitsi fyysiseen tilaan liittyvää tietoa (tilajärjestys ja välineet/kalusteet), myös tilan käyttöön liittyviä prosesseja sekä uusien toimintamallien käyttöönottoon tarvittavia resursseja kuten käyttäjien koulutustarpeita.

”Haluan erityisesti kiittää osallistavasta suunnitteluprosessista. On ihan erilaista muuttaa uusiin tiloihin kun olemme kaikki saaneet vaikuttaa lopputulokseen.” Henkilöstön edustaja, yritysasiakas.

Tilassa fasilitoi ja valitsee sopivat metodit. Myös organisaation hiljainen tieto saadaan esiin ja hyödynnettyä entistä vahvemman ja luovemman organisaation hyväksi.

Tiedon objektiivinen analysointi

Analysointivaiheessa ryhmitellään osallistavien metodien esiin tuoma tieto mm. nykyhetken toimivuudesta, epäkohdista ja tarpeista sekä tulevaisuuden toiveista.

 • Tieto ryhmitellään ja tulkitaan suunnittelua ohjaavaan ymmärrettävään muotoon.
 • Materiaali lajitellaan viiteen visuaaliseen kiteytysjyvään, joista analysoitu tieto on selkeästi luettavissa ja ymmärrettävissä päätösten perustaksi.
 • Analysoinnissa haetaan kytköksiä sekä syy- ja seuraussuhteita.

Tuloksena on objektiivinen näkemys käyttäjien tarpeista. Tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi hankesuunnittelussa, jolloin analyysi on hyvä työkalu käyttäjätoiveiden huomioimisessa.

 

Osallistava suunnittelu tuo suurta hyötyä asiakkaalleKasvukausi työpaja Vantaa

 • Osallisuuden myötä yksilön omistajuuden ja arvostuksen tunteet, hyvinvointi sekä positiivinen reviirikokemus lisääntyvät
 • Saavutetaan muutosmyönteisyys sekä prosessiin ja organisaatioon sitoutuminen
 • Käyttäjälähtöinen ajattelu ja osallisuus osaksi organisaation toimintakulttuuria
 • Saavutetaan organisaatiota aidosti määrittelevä, tunnistettava identiteetti ja ilme sekä selkeästi tallennettu materiaali jatkokehittämistä varten.
 • Analysoitu tieto on objektiivista ja tasa-arvoista
 • Luovien metodien avulla ylitetään organisaation hierarkiset siilot ja saavutetaan uutta yhteisöllisyyttä.
 • Prosessin myötä organisaation tuloksellisuus kasvaa 5-50% (Vischer J. 2005)

 Kiinnostuitko? Keskustelemme mielellämme tarpeistanne, ota meihin yhteyttä!

Osallistavan suunnittelun uutiset suoraan sähköpostiisi!

Asiantuntijamme
pitävät sinut ajan tasalla!
Tilaa
uutiskirjeemme tästä!
Copyright © 2019 Tilassa Oy