Näin keräät hiljaisen tiedon – Kasvukausi® osallistava prosessi

Osallistaminen – siis palvelumuotoilu ja yhdessä suunnittelu – on hyväksi havaittu keino saada käyttäjien tarpeet ja tilan käytettävyys kohtaamaan. 

 

Kuuluuko osallisuus organisaationne arvoihin tai jopa tulevaan strategiaan? Haluatteko tietää, miten toteuttaa sitä aidosti tulosta parantavalla tavalla? Jos päämääränne on käyttäjien hyvinvointi ja tyytyväisyys tilojen toimivuuteen, Suomen testatuin osallistava prosessi Kasvukausi® tarjoaa ratkaisun.

Osallistaminen lisää tuloksellisuutta 5 – 50 %

(Vischer J. 2005)

Me hoidamme osallistamisen alusta loppuun. Suunnittelemme yhdessä organisaationne kanssa, ketkä ottaa mukaan prosessiin, kuinka parhaiten osallistamme ja millä tavalla tulokset otetaan käyttöön. Huomioimme myös työntekijöiden kouluttamisen uusien tilojen käyttömahdollisuuksiin, jotta arvokkaat tilaratkaisut eivät mene hukkaan!

Käyttäjät ovat mukana läpi suunnittelun. Suunnitteluprosessi selventää fyysiseen tilaan liittyvää tietoa tilajärjestyksestä, välineistä ja kalusteista. Prosessin aikana selviävät myös tilan käyttöön liittyvät prosessit. Osallistujat saavat suunnitteluprosessin aikana muutosvalmennuksen uusiin tiloihin. Siksi suunnittelemme aina asiakkaan kanssa tiiviissä yhteistyössä. 

Onko organisaationne matkalla kohti uudistusta? Anna meidän miettiä puolestanne.

 

 

Tai lue lisää siitä, miten osallistaminen lisää henkilökunnan tyytyväisyyttä, sitoutumista ja tuloksellisuutta.

Osallistavan suunnittelun prosessi Kasvukausi® parantaa työntekijöiden tyytyväisyyttä

Hyödynnämme prosessissa palvelumuotoilun ja yhdessä suunnittelun menetelmiä sekä muutosvalmennusta. Osallistavan suunnittelun aikana otamme mukaan organisaation, sen käyttäjät ja sidosryhmät kehittämään ja etsimään tapoja parantaa toimintaa käytetyissä tiloissa. Huomioimme meluhaitat, yhteisen työskentelyn ja suojaisan työskentelytilan tarpeet, käyttäjän kokemukset ja toiveet sekä tietenkin tilojen esteettisyyden.

 • Osallistamme palvelumuotoilu- ja Co-Design -menetelmiä käyttäen.
 • Suunnittelemme tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa.
 • Käyttäjät ovat mukana suunnittelun jokaisessa vaiheessa.
 • Prosessi selventää paitsi fyysiseen tilaan liittyvää tietoa (tilajärjestys ja välineet/kalusteet), myös tilan käyttöön liittyviä prosesseja sekä uusien toimintamallien käyttöönottoon tarvittavia resursseja kuten käyttäjien koulutustarpeita.

”Haluan erityisesti kiittää osallistavasta suunnitteluprosessista. On ihan erilaista muuttaa uusiin tiloihin kun olemme kaikki saaneet vaikuttaa lopputulokseen.” Henkilöstön edustaja, yritysasiakas.

Tilassa oy fasilitoi osallistamisen ja valitsee asiakkaalle sopivat metodit. Myös organisaation hiljainen tieto saadaan esiin ja hyödynnettyä entistä vahvemman ja luovemman organisaation hyväksi.

Tiedon objektiivinen analysointi

Analysointivaiheessa ryhmitellään osallistavien metodien esiin tuoma tieto mm. nykyhetken toimivuudesta, epäkohdista ja tarpeista sekä tulevaisuuden toiveista.

 • Tieto ryhmitellään ja tulkitaan suunnittelua ohjaavaan ymmärrettävään muotoon.
 • Materiaali lajitellaan viiteen visuaaliseen kiteytysjyvään, joista analysoitu tieto on selkeästi luettavissa ja ymmärrettävissä päätösten perustaksi.
 • Analysoinnissa haetaan kytköksiä sekä syy- ja seuraussuhteita.

Tuloksena on objektiivinen näkemys käyttäjien tarpeista. Tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi hankesuunnittelussa, jolloin analyysi on hyvä työkalu käyttäjätoiveiden huomioimisessa.

 

Osallistava suunnittelu tuo suurta hyötyä asiakkaalleKasvukausi työpaja Vantaa

 • Osallisuuden myötä yksilön omistajuuden ja arvostuksen tunteet, hyvinvointi sekä positiivinen reviirikokemus lisääntyvät
 • Saavutetaan muutosmyönteisyys sekä prosessiin ja organisaatioon sitoutuminen
 • Käyttäjälähtöinen ajattelu ja osallisuus osaksi organisaation toimintakulttuuria
 • Saavutetaan organisaatiota aidosti määrittelevä, tunnistettava identiteetti ja ilme sekä selkeästi tallennettu materiaali jatkokehittämistä varten.
 • Analysoitu tieto on objektiivista ja tasa-arvoista
 • Luovien metodien avulla ylitetään organisaation hierarkiset siilot ja saavutetaan uutta yhteisöllisyyttä.
 • Prosessin myötä organisaation tuloksellisuus kasvaa 5-50% (Vischer J. 2005)

Vaikuttaako hyvältä? Anna meidän miettiä puolestasi.

Ota yhteyttä

 

 

 

 

 

 

Osallistavan suunnittelun uutiset suoraan sähköpostiisi!

Asiantuntijamme
pitävät sinut ajan tasalla!
Tilaa
uutiskirjeemme tästä!
Copyright © 2021 Tilassa Oy