Oppimistilojen ja työtilojen suunnittelu

icon-tilasuunnitteluOppimista ja innovointia tukeva tilasuunnittelu alkaa käyttäjien osallistamisella

Oppiminen ja työnteko ovat voimakkaassa murroksessa digialustojen, etätyön ja muuttuneiden oppimis- ja johtamiskäsitysten myötä. Työpaikoille ja kouluihin tullaan pääasiassa oppimaan ja luomaan uutta tietoa yhdessä toisten kanssa. Opettaminen ja ylhäältä johtaminen ovat muuttuneet oppimisen valmentamiseksi ja itseohjautuvaksi tiimityöksi. Työympäristön voi tänä päivänä hyvin ajatella olevan aina myös oppimisympäristö.

 

Ketterä ja muuntautumiskykyinen oppimisympäristö tukee toimintaa

Tilojen tulee vastata toiminnan tarpeisiin mukautumalla päivittäin erilaisiin käyttötilanteisiin. Neuvottelut, ideointikohtaamiset, työpajat ja hiljainen työskentely koneella eivät istu samaan tilaan. Joinain päivinä tila kuhisee kumppaneita ja tapahtumia, toisina kaikilla on hiljaista tekemistä ja korkeintaan puhelinpalavereja. Tila on suunniteltava alusta lähtien palvelemaan näitä muuttuvia tarpeita, jotta kukaan ei päädy videopalaveriin käytävään.

Tilamuutos on mahdollisuus kehittää organisaation toimintaa entistä paremmaksi. Useiden asiakkaidemme haaste on organisaatiomuutos. Kahden toimintakulttuurin kohtaaminen on suunniteltava hyvin, jotta kaikki tuntevat olonsa turvalliseksi uusissa tiloissa. Tilojen tulee olla tiiviisti osana organisaation ydintä, sillä vääränlaiset tilat voivat pahimmillaan estää tuottavan toiminnan – parhaimmillaan ne auttavat organisaation huipputuloksiin.

Osallistava muotoiluprosessi kuvana

Osallistava muotoiluprosessi

Perusasiat kuntoon: valaistus, akustiikka ja saavutettavuus

  • Valaistussuunnittelulla luomme tilanteisiin ja tiloihin sopivan valaistuksen. Suunnittelussa hyödynnämme Dialux-valaistuksen tehon laskentaa.
  • Miellyttävä akustiikka on tilojen viihtyvyyden luomisen yksi peruspilari. Sopivan akustiikan luomiseen tarvitaan oikeita materiaaleja sopivassa suhteessa.
  • Olemme esteettömien ympäristöjen asiantuntijoita. Esteettömyys ja saavutettavuus ovat kaikkien käyttäjien etu. Esteettömien tilojen suunnittelijamme ovat käyneet Invalidiliiton esteettömyyskartoittajan ESKEH-koulutuksen.

Tutkimukset osoittavat että fyysinen työ- ja oppimisympäristö vaikuttaa merkittävästi työn ja oppimisen tuloksiin.

 

Kasvukausi® – 200 projektia yhdessä muotoilua takana

Jo yli 200 projektissa käytetty kehittämämme Kasvukausi®-suunnitteluprosessi on aina osallistava. Siten toteutus vastaa todellisiin käyttötarpeisiin. Lisäksi käyttäjät kokevat pystyvänsä vaikuttamaan omaan ympäristöönsä ja sitoutuvat työ- tai oppimisympäristöönsä paremmin.

Suunnittelutiimimme vahvuus on monialaisuus

Tilassa oy:n suunnittelijoilla on kokemusta itseohjautuvista, ilmiöpohjaisista ja valmentavista oppimis- ja työtavoista omakohtaisesti useissa eri rooleissa. Suhtaudumme oppimiseen palavan innostuneesti itsekin joka päivä uutta oppien.

Tärkeintä meille on, että jokainen tilojen käyttäjä löytää suunnittelemissamme tiloissa itselleen luontaisen tavan oppimiseen ja organisaation yhteiseen tekemiseen.  Teemme tiloista yksilön ja organisaation tarpeisiin mukautuvat, jotta te saavutatte tavoitellut tulokset.

 

Osallistavan suunnittelun uutiset suoraan sähköpostiisi!

Asiantuntijamme
pitävät sinut ajan tasalla!
Tilaa
uutiskirjeemme tästä!
Copyright © 2021 Tilassa Oy