Oppimistilojen ja työtilojen suunnittelu

icon-tilasuunnitteluOppimista ja innovointia tukeva tilasuunnittelu, käyttäjät osallistaen

Oppiminen ja työnteko ovat voimakkaassa murroksessa tietotekniikan ja muuttuneiden oppimis- ja johtamiskäsitysten myötä. Työpaikoille ja kouluihin tullaan pääasiassa oppimaan ja luomaan uutta tietoa yhdessä toisten kanssa. Opettaminen ja ylhäältä johtaminen ovat muuttuneet oppimisen valmentamiseksi ja itseohjautuvaksi tiimityöksi. Työympäristön voi tänä päivänä hyvin ajatella olevan aina myös oppimisympäristö.

 

Muuntojoustava, ketterä oppimisympäristö tukee toimintaa

Mahdollisuudet uusien ketterien toiminta- ja tilakäytänteiden käyttöönottoon ovat aivan uudenlaiset. Tilojen tuleekin vastata toiminnan tarpeisiin mukautumalla päivittäin erilaisiin käyttötilanteisiin.

Tilamuutos on mahdollisuus kehittää organisaation toimintaa entistä paremmaksi. Joskus myös organisaatiomuutos edellyttää tilojen muuttamista. Tilojen tulisikin olla tiiviisti osana organisaation ydintä, sillä vääränlaiset tilat voivat pahimmillaan estää tuottavan toiminnan – parhaimmillaan ne auttavat organisaation huipputuloksiin.

Perusasiat kuntoon: valaistus, akustiikka ja saavutettavuus

  • Valaistussuunnittelulla luomme tilanteisiin ja tiloihin sopivan valaistuksen. Suunnittelussa hyödynnämme Dialux valaistuksen tehon laskentaa.
  • Miellyttävän akustiikka on tilojen viihtyvyyden luomisen yksi peruspilari. Sopivan akustiikan luomiseen tarvitaan oikeita materiaaleja sopivassa suhteessa.
  • Olemme esteettömien ympäristöjen asiantuntijoita. Esteettömyys ja saavutettavuus ovat kaikkien käyttäjien etuja. Esteettömien tilojen suunnittelijamme ovat käyneet Invalidiliiton esteettömyyskartoittajan ESKEH koulutuksen.

Tutkimukset osoittavat että fyysinen työ- ja oppimisympäristö vaikuttaa työn ja oppimisen tuloksiin merkittävästi.

 

Kasvukausi® Co-Design suunnittelu

Kehittämämme Kasvukausi® suunnitteluprosessi on aina osallistava, jolloin toteutukset vastaavat aidosti todellisiin käyttötarpeisiin. Lisäksi käyttäjät kokevat pystyvänsä vaikuttamaan omaan ympäristöönsä ja sitoutuvat työ- tai oppimisympäristöönsä paremmin.

Monialainen suunnittelutiimimme

Tilassa suunnittelijoilla on kokemusta itseohjautuvista, ilmiöpohjaisista ja valmentavista oppimis- ja työtavoista omakohtaisesti useissa eri rooleissa. Suhtaudumme oppimiseen palavan innostuneesti, itsekin joka päivä lisää oppien.

Tärkeintä meille on, että jokainen tilojen käyttäjä löytää suunnittelemissamme tiloissa itselleen luontaisen tavan oppimiseen ja organisaation yhteiseen tekemiseen. Tilojen tulisi aina mukautua yksilön ja organisaation tarpeisiin, jotta tavoitellut tulokset saavutetaan.

Kiinnostuitko? Keskustelemme mielellämme tarpeistanne, ota meihin yhteyttä!

Osallistavan suunnittelun uutiset suoraan sähköpostiisi!

Asiantuntijamme
pitävät sinut ajan tasalla!
Tilaa
uutiskirjeemme tästä!
Copyright © 2020 Tilassa Oy