Involverande co-design för inlärnings- och arbetsmiljöer

Co-design av miljöer som stöder inlärning och innovering.spatial-design

Våra designtjänster fokuserar på interiörer och processer som stöder inlärning och interaktion mellan användarna. Vi använder co-designmetoder som en del av vår designprocess.

Flexibla, justerbara utrymmen

Eftersom inlärning och arbete fysiskt kan ta plats var som helst tack vare teknik, är möjligheterna till rörliga metoder helt nya. Utrymmena måste därför uppfylla användarnas behov genom att man kan anpassa dem till nya situationer.

Studier visar att fysiskt arbete och lärande miljö påverka arbetet och lärande RESULTAT betydligt.

Behovet av förändring är en möjlighet att utveckla organisationens praxis till följande nivå. Ibland förutsätter organisationsförändringar en utveckling av lokalerna. Utrymmena bör vara fast förankrade i kärnan av organisationen, eftersom fel typ av rumslig design i värsta fall kan hindra effektivt arbete – i bästa fall kan det stort bidra till organisationens toppresultat.

Specialkompetens för tillgänglighet och belysning

Förutom kunskaper om goda inlärnings- och arbetsmiljöer samt pedagogik har våra inredningsarkitekter specialkunskaper om miljöer som alla användargrupper har tillgång till, och vi designar belysning med Dialux designprogrammet.

100% av våra kunder, som har svarat på vår undersökning, har varit nöjd med resultatet och rekommenderar Tilassa team framåt. ”Vi har ny utrymmen som fungerar och som är bekväma. Allt som allt, designen var lysande och allt gick bra. ” Affärs Kund

Tillväxtperiod® co-design

Tillväxtperiod® co-design processen inbjuder alltid användarna att delta, vilket garanterar att genomförandet uppfyller användarnas verkliga behov. Dessutom får användarna möjligheten att påverka sin egen miljö och blir sålunda mer engagerade i det slutliga resultatet och organisationen.

Våra egna erfarenheter som självinriktade anställda, nyfikna elever och mentorer hjälper oss att finna lösningar på hur man kan stöda inlärning och interaktion genom Rumslig design.

Få de senaste nyheterna om arbete och lärande miljö trender direkt till din e-post!

Experter kommer att
hålla dig uppdaterad!
Tilaa
uutiskirjeemme tästä!
Copyright © 2024 Tilassa Oy