Tillväxtperiod® co-design

TILLVÄXTPERIOD® är en process i fyra steg, under vilken organisationen och dess användare söker lösningar som stöder de dagliga aktiviteterna. Tillväxtperiod® använder co-desig-metoder i processens alla faser.

Co-design processen sker i nära samarbete med kunden. Användarna involveras i varje skede av processen. Tilassa faciliterar och väljer de lämpligaste metoderna exempelvis i workshopar. Resultaten från processen kan visas och användas till förmån för en starkare och mer kreativ organisation.

”Jag vill särskilt tacka deltagande planeringsprocessen. Det är helt annorlunda när du flyttar till nya lokaler, vi har alla haft en inverkan på resultatet. ”Arbetstagarrepresentant, företaget klienten.

Objektiv analys av information

I analysfasen behandlas informationen man fått ur de involverande metoderna. Informationen omfattar t.ex. nuvarande funktionalitet inklusive begränsningar och behov och önskemål för framtiden. Materialet sorteras in i fem visuella ”frön”, vilket säkerställer att den analyserade informationen blir en tydligt förståelig grund för besluten. Analysen söker efter länkar och relationer mellan orsak och verkan. Resultatet blir en objektiv bild av användarnas behov och organisationens mål. 

Stora fördelar för kunden

Co-design tillägger känslor av välmående, individuellt ägande och uppskattning. Den kan bidra till att övervinna förändringarna i organisation och stödja en positiv inställning till förändring. Den tillägger även engagemang för det organisatoriska. Användardrivet tänkande och inkludering kan bli en del av organisationens dagliga verksamhetskultur.

Co-design processen kan öka organisationens effektivitet med  5-50% (Vischer, J. 2005).

Som ett resultat av detta erbjuder processen tydligt registrerat material för vidare utveckling. Den analyserade informationen är objektiv och jämställd.

Få de senaste nyheterna om arbete och lärande miljö trender direkt till din e-post!

Experter kommer att
hålla dig uppdaterad!
Tilaa
uutiskirjeemme tästä!
Copyright © 2024 Tilassa Oy