Tilassa Oy suunnittelemaan Metropolia Myyrmäen kampusta

13.9.2017
Metropolia Myyrmäki virtual reality

Metropolia hakee synergiaetuja keskittämällä toimintojaan

#4kampusta #metropolia

Metropolia keskittää toimintaansa ja muuttaa 20:sta eri toimipisteestä vain neljään kampukseen vuoteen 2019 mennessä.

Myyrmäen kampuksen laajennusosa, jossa Tilassa tekee sisustussuunnittelun, otetaan käyttöön 2018 elokuussa. Rakentaminen on sujunut aikataulussaan ja on valmis toukokuussa 2018. Myyrmäen kampukselle keskitetään tekniikan ja liiketalouden opintoalat. Kampuksen laajennus tuplaa nykyisen tilan Myyrmäessä.

Profiililtaan kampus tulee olemaan teollisten tuotantotekniikoiden, vihreän teknologian ja kansainvälisen liiketoiminnan osaamiskeskittymä. Kampus ja sille sijoittuvat työelämälähtöiset koulutukset palvelevat suoraan mm. Vantaan kaupungin elinvoimastrategian toteuttamista – strategian, jonka ytimessä on kasvava teollisuus ja kauppa. Kampuksella tulee olemaan palvelutoimintaa, mikä tuo sinne myös korkeakouluyhteisön ulkopuolisia asiakasvirtoja. Tavoite luoda uudelle kampukselle erilaisia, alueellista elinvoimaa ja kasvua edistäviä yhteistyömalleja elinkeinoelämän kanssa.

Osallistavalla suunnittelulla luodaan tarpeita vastaava toimintaympäristö

Tilassa Oy valittiin suunnittelemaan Myyrmäen kampuksen laajennusta talven 2017-18 aikana kilpailutuksen kautta. Metropolia Myyrmäen kampuksen suunnittelussa hyödynnetään Tilassa Oy:n kehittämää KasvukausiⓇ -osallistavaa prosessia, jota olemme hyödyntäneet kymmenissä osallistavissa suunnitteluprosesseissa jo neljän vuoden ajan.

Tehokkaan ja tuloksellisen prosessin aikana organisaatio, sen käyttäjät ja sidosryhmät osallistetaan kehittämään ja etsimään organisaation toimintaa edistäviä ja tukevia ratkaisuja.

Kasvukausi hakee tietoa erityisesti tilasuunnitteluun vaikuttavista osa-alueista. Fasilitoinnin avulla keskitytään oikeisiin aiheisiin ja suunnittelussa tarvittavan tiedon löytämiseen johdolta sekä tilojen käyttäjiltä. Kasvukauden lopputuloksena tuotetaan selkeä objektiivinen analyysi, jonka avulla suunnittelu täyttää käyttäjien kriteerit sekä toiveet jo ensimmäisestä luonnoksesta lähtien.

Metropolian Kasvukauden aikana hyödynnetään palvelumuotoilusta tuttuja osallistamismetodeja, kuten työpajoja kaikille käyttäjäryhmille, sekä web-kyselyitä. Tarjoamme muutokseen osallistuville metropolialaisille myös muutostukea kumppanimme Mukamas Learning Designing kanssa. Muutostuen tarve tarkentuu kun osallistava prosessi saadaan käynnistettyä syyskuun aikana.

[bctt tweet=”Myyrmäen kampuksen suunnittelussa hyödynnetään Tilassa KasvukausiⓇ -prosessia #4kampusta #osallistaminen” username=”TilassaOy”]

Osallistava suunnitteluprojekti käynnistyy syyskuun puolivälissä

Osallistava prosessi vedetään työpajojen osalta läpi lokakuun puoliväliin mennessä, ja analyysi osallistamisesta on valmis lokakuun loppuun mennessä. Suunnittelutyö lähtee liikkeelle jo samanaikaisesti kuin osallistaminen, sillä suunnitteluun ja kalusteiden sekä varusteiden tilauksiin on varattava riittävästi aikaa. Tavoitteena on saada kalusteet sisään jo toukokuun lopussa, jotta niiden tuulettumiseen jää riittävästi aikaa ennen kuin uudet käyttäjät muuttavat tiloihin.

Millainen kumppani Metropolialle Tiimi Tilassa on?

Tilassa on yritys- ja oppilaitosympäristöihin erikoistunut suunnittelu- ja rakennusyritys, joka laittaa tilat tuottamaan yhdessä asiakkaan kanssa. Osallistamme käyttäjät suunnitteluprosessiin palvelumuotoilun metodien avulla. Osallistaminen parantaa organisaation  tuottavuutta ja sitouttaa käyttäjät suunnitteluprosessiin.

Tilassa perustettiin 2013. Työllistämme nyt noin 15 alan motivoitunutta ammattilaista ja tavoitteemme on kasvattaa toimistoamme edelleen.  Henkilöstömme on  monialainen ja monipuolisesti osaava kokenut  tiimi. Arvojamme ovat oppiminen, tuottavuus ja hyvinvointi – pyrimme niiden toteutumiseen kaikissa asiakasprojekteissamme, samoin kuin joka päivä omassa työssämme.

Asiakkaitamme ovat oppilaitokset, kunnat ja kaupungit sekä oppimiseen ja hyvinvointiin keskittyneet yritykset. Toimintaamme täydentää verkkokauppa, TilassaTools.com, joka tarjoaa oppimisympäristöihin suunniteltuja kalusteita ja varusteita.

Haluamme antaa ydinosaamisemme oppimisympäristöjen suunnittelussa ja osallistamisessa Metropolian käyttöön. Noudatamme projektissa Metropolian ohjeistusta. Toimimme suunnittelun edetessä  jatkuvassa yhteistyössä käyttäjien ja sidosryhmien kanssa. Viestintä projektin aikana on avointa ja vuorovaikutteista.

Suunnitellaan yhdessä kampus, joka toimii vuorovaikutuksessa avoimen, ympäröivän alueen ja elinkeinoelämän kanssa sekä tukee Metropolian brändiä – kampus, jossa on innostavaa oppia ja työskennellä!

Tilassa Metropolian projektitiimi:

  • Harri Markkula, Partneri, sisustusarkkitehti MA
  • Paula Viertola, Teollinen muotoilija
  • Jannica Jahnsson, sisustusarkkitehti
  • Karin Mäkitalo, BBA, Sisustusarkkitehti, esteettömyyskartoittaja
  • Riikka Juvonen, Partneri, BBA, Sisustusarkkitehti, esteettömyyskartoittaja

 

Osallistavan suunnittelun uutiset suoraan sähköpostiisi!

Asiantuntijamme
pitävät sinut ajan tasalla!
Tilaa
uutiskirjeemme tästä!
Copyright © 2024 Tilassa Oy