Osallistaminen. Onko siitä mitään hyötyä?

8.8.2017

Miltä tuntuisi jos pääsisit osallistumaan aktiivisesti työpaikkasi tilojen suunnitteluun? Mielipiteitäsi ja tarpeitasi kuunneltaisiin?

Osallistaminen on nyt pinnalla sekä julkisten että yksityisten organisaatioiden kehittämisessä,  ja käyttäjiä kuunnellaan entistä herkemmällä korvalla. Ilman hyvinvoivaa, sitoutuvaa ja tuottavaa henkilöstöä ei yritys pitkälle pötkisi.

Yhdessä suunnitellen sopivilla osallistavilla menetelmillä luodaan positiivista ilmapiiriä, nostetaan ryhmän energiatasoa sekä luottamusta ryhmän jäsenten välillä. Osallistavat menetelmät voivat olla vaikkapa harjoituksia tai työkaluja, joilla ohjataan suunnittelu- tai keskustelutilannetta. Näin voidaan antaa ihmisille mahdollisuus ilmaisuun muillakin keinoilla kuin puhumalla (osallistavatmenetelmat).

Käyttäjien tulisi olla mukana suunnittelussa

”Osallistavassa suunnittelussa käyttäjä kertoo aktiivisesti, mitä ratkaisut voisivat olla.”

Osallistavassa suunnittelussa käyttäjä kertoo aktiivisesti mitä suunnitteluratkaisut voisivat olla. Suunnitteluun otetaan mukaan ne ihmiset ja henkilöt, joihin suunnittelun lopputulos tulee vaikuttamaan (muotoilutarinat.fi). Osallistava suunnittelu parantaa tutkitusti yksilön omistajuuden ja arvostuksen tunnetta sekä hyvinvointia, tukee muutosmyönteisyyttä ja sitouttaa henkilön niin prosessiin kuin organisaatioon. Osallistavan prosessin myötä myös organisaation tuottavuus kasvaa (Tilassa.fi).

Osallistavan suunnittelun alussa sovitaan tavoitteet

Prosessin alussa on hyvä kirjata tarkkaan yhteiset suunnittelun tavoitteet projektin ydintiimin kanssa. Prosessin aikana kannustetaan ja tuetaan käyttäjiä kartoittamaan nykyistä tilanne ja sen haasteita, valitsemaan toteuttamiskelpoisimmat ideat niiden ratkaisemiseksi sekä arvioimaan tilannettaan. Tällöin toiminnan suunnittelu ja nykytilanteen arviointi parantuvat ja saadaan työkaluja ympäristön sekä toiminnan kehittämiseen. Tulevaisuuteen on katsottava yhdessä avoimin silmin ja tiedostaa mihin maailma näyttäisi olevan menossa.

Osallistamisen avulla voidaan luoda realistinen suunnitelma, ja käyttäjien usko oman toiminnan mahdollisuuksiin kasvaa sekä omanarvontunto vahvistuu. Samalla myös käyttäjien ymmärrys asioiden välisistä suhteista ja vaikutuskanavista sekä organisaation kokonaisvaltaisesta toimintaympäristöstä kasvaa. 

Osallistaminen tuo säästöä ja lisää sitoutumista

Osallistamalla käyttäjiä suunnitteluprosessiin saadaan aikaan paljon hyvää niin käyttäjien kuin organisaation puolesta. Osallistamiseen investointi ja panostaminen tuo säästöjä toimivan ympäristön muodossa, sekä takaa sitoutuneen henkilökunnan.

Tilassa auttaa osallistamaan fasilitoiden

Tilassa fasilitoi ja valitsee tilanteeseen sopivat osallistavat metodit. Kehittämämme Kasvukausi® osallistava suunnittelumetodi on nelivaiheinen prosessi. Sen aikana organisaatio, sen käyttäjät ja sidosryhmät osallistetaan kehittämään ja etsimään toimintaa edistäviä ja tukevia ratkaisuja.

Lisätietoja osallistavasta Kasvukausi®-prosessista saat tämän linkin kautta. Pienelläkin panostuksella osallistamiseen saadaan jo paljon oikeita asioita aikaan. Ollaan yhteydessä, autamme mielellämme!

 

Osallistavan suunnittelun uutiset suoraan sähköpostiisi!

Asiantuntijamme
pitävät sinut ajan tasalla!
Tilaa
uutiskirjeemme tästä!
Copyright © 2024 Tilassa Oy