Miten rakennetaan hyvä tilakonsepti?

8.9.2017
Rantalainen Oy Hyvinkään tilasuunnittelu. kuva:Tommi Aittala

Konseptoitu tila tukee brändiä ja toimintaa

Tilojen konseptointi auttaa organisaatiota tukemaan ja kehittämään sen brändiä ja liiketoimintaa. Tilakonsepti on apuväline toimitilojen visuaalisen ilmeen ja toiminnallisuuden muokkaamiseen haluttuun suuntaan tai malliin.

Konseptoiduissa tiloissa käyttäjä tunnistaa organisaation ja sen toimintamallit  samankaltaisista elementeistä kaikissa eri toimipisteissä. Tilakonseptointi onkin toiminnallisten ja visuaalisten elementtien määrittelyä ja niiden hyödyntämistä eri lokaatioissa paikalliset olosuhteet huomioiden.

Tiukka konsepti vs. lokaali variointi?

Alalla benchmarkataan usein Applen liiketiloja, joiden valkoisena hohtavan minimalismin tunnistaa kaukaa missä vain. Tiukassa konseptissa onkin juuri hyvää se, että asiakas tunnistaa brändin ja toimintamallin missä päin maailmaa tahansa – se madaltaa asioimisen kynnystä huomattavasti. Saman ketjun ruokakaupassa asiakas tietää mistä päin kauppaa löytyvät mausteet, vaikka olisikin ruokaostoksilla muualla kuin omassa lähikaupassaan.

Tiukat raamit konseptoinnissa eivät kuitenkaan sovi kaikille toimialoille ja organisaatioille. Jo Suomessa, puhumattakaan Euroopasta, eri lokaatioissa sijaitsevien organisaatioiden paikallinen toiminta voi olla hyvin erilaista. Olemme huomanneet, että erityisesti asiantuntijaorganisaatioissa on tarvetta tilojen lokalisoinnille. Paikallinen variointi luo omistajuuden tunnetta käyttäjissään – sekä henkilöstössä että asiakkaissa – ja sitouttaa heitä organisaatioon.   

Onnistuneen konseptoinnin pääperiaatteet

Tilakonseptin kehityksessä haetaan näkemystä siitä, minkälainen kokonaisuus vastaa parhaiten käyttäjien ja toiminnan tarpeita. Tilakonseptointi onkin myös palvelumuotoilua, jossa tilan voi nähdä palveluna, joka auttaa käyttäjiään saavuttamaan toiminnalliset tavoitteensa.

Tilakonseptin suunnittelussa on hyvä huomioida esimerkiksi näitä kokonaisuuksia:

 • Kehitystavoitteet: onko tarve muuttaa toimintaa uuteen suuntaan, vai halutaanko vain virtaviivaistaa nykyistä toimintamallia? Halutaanko tunnistaa tai tarkentaa kehitystarpeita?
 • Käyttäjätyypit: henkilökunta, asiakkaat, sidosryhmät – mitä muita käyttäjiä mahdollisesti on? Mitä erityistarpeita käyttäjäryhmillä on?
 • Toiminnallisuus: mitä tiloissa tapahtuu? Mikä on olennaista toimintaa ja mikä taas ei? Mikä nyt toimii hyvin, tai ei toimi? Mitä ja miten voisi tehdä paremmin?
 • Ympäristön vaikutus: Miten erotumme, mikä tekee meistä uniikin? Mitkä asiat ympäristössä ovat meille tärkeitä? Missä meidän tulisi sijaita?
 • Yhteistyö: Kenen kanssa teemme yhteistyötä tai kenen kanssa meidän tulisi tehdä yhteistyötä?
 • Palvelupolut: Kuinka tilaa olisi helppo lähestyä ja kuinka se ohjaa käyttäjäänsä?
 • Testaus: Kokeillaan ketterästi uusia toimintamalleja ja tilakokonaisuuksia ennen kuin investoidaan isommin toteutukseen.
 • Jatkokehitys: Kuinka toteutettujen konseptin mukaisten tilojen käyttöä seurataan? Jos muutostarpeita tulee, kuinka niihin varaudutaan ja millä aikataululla ne hoidetaan?

Näiden asiakokonaisuuksien sisälle piiloutuu satoja yksityiskohtia. Mistä ja miten sitten saadaan tieto oikeista ratkaisuista? Steve Jobsin kaltaisia Genius Designer -tähtiä löytyy kyllä, mutta useimmiten on kuitenkin viisasten kivi löytyy läheltä: asiakkailta, henkilökunnalta ja organisaation johdolta. Muotoilijaa tarvitaan hahmottamaan olennainen, sekä tuomaan mukaan tilasuunnittelun asiantuntemus ja out-of-the-box näkemys.

Hyvä muotoilutiimi osallistaa käyttäjät mukaan prosessiin, ja koostaa objektiivisen analyysin sekä suuntaviivat organisaation tavoitteista ja käyttäjien tarpeista suunnittelun tueksi. Analyysin avulla löydetään oikeat ratkaisut tarpeisiin. Osallistavan prosessin lopputuloksena on kokonaisuus, johon kaikki ovat sitoutuneet ja joka tukee organisaation tavoitteita parhaalla mahdollisella tavalla.

Oikeaa tietoa käyttäjiltä

Parhaiten tiedon oikeista ratkaisuista saa osallistamalla tilojen käyttäjät, sen sijaan että johto tai suunnittelija yksin päättäisi kokonaisuudesta. On tärkeää, että käyttäjiltä osallistamalla kerätty tieto jaotellaan, analysoidaan ja dokumentoidaan ymmärrettäväksi objektiivisen näkemyksen tietopaketiksi, jonka avulla voidaan suunnitella toimivia kokonaisuuksia. On järkevämpää ja halvempaa “säätää” käyttäjien kanssa etukäteen kuin korjata virheratkaisuja jälkikäteen kalliisti.

”On järkevämpää “säätää” käyttäjien kanssa etukäteen kuin korjata virheratkaisuja jälkikäteen kalliisti.”

Mitä hyvä tilakonsepti pitää sisällään?

Tilan konsepti voi olla hyvinkin detaljoitu, kuten varmasti Applen liiketilakonsepti on. Konsepti voi sisältää esim. nämä kokonaisuudet:

 • käyttäjäprofiilit
 • toiminnalliset alueet
 • palvelupolkujen kuvaukset
 • havainnekuvat, video/virtuaaliset esitykset
 • yksityiskohtaiset rakennussuunnitelmat detaljeineen
 • materiaalimääritykset eri pinnoille
 • irto- ja kiinteät kalusteet
 • visuaalinen ilme (esim. teippaukset) ja opasteet
 • valaistus
 • akustiikka
 • mahdollinen ohjeistus paikalliseen variointiin
 • kohteiden suunnittelun ja toteutuksen prosessikuvaus

Konseptin mukainen tila voidaan sitten eri lokaatioissa toteuttaa joko kokonaisvaltaisena muutoksena kaikki suunnittelun osa-alueet huomioiden, tai vaikkapa pelkän visuaalisen ilmeen päivittämisellä.

Kun kokonaisuus on jo valmiiksi mietitty ja testattu, uusien kohteiden muutos konseptin mukaiseksi sitä soveltaen on sujuvaa, myös silloin kun tilojen koko ja malli poikkeavat toisistaan.

Tilassa konseptisuunnittelu on aina osallistava prosessi

Suunnittelijamme toteuttavat tilakonseptit yhdessä asiakkaidemme ja heidän sidosryhmiensä kanssa. Suunnitteluprosessimme on aina osallistava.

Olemme ylpeitä asiakkaamme Rantalainen Konsernin tilakonseptista, jota on toteutettu ja kehitetty eri puolilla Suomea yhdessä Rantalaisen henkilöstön ja johdon kanssa. Rantalaisen konseptissa tavoitteena on ollut erityisesti tuoda esiin yrityksen yksiköiden paikallisuus, pienten ja keskisuurten asiakasyritysten palveleminen ja henkilöstön tärkeys yrityksen kilpailutekijänä. Konsepti huomioi tietysti myös Rantalaisen brändin graafisen ilmeen.

Mikä teidän organisaationne konseptin punainen lanka voisi olla? Monipuolinen muotoilutiimimme auttaa teitä mielellään selvittämään sen. Mikäli tilojen konseptointi herättää mielenkiintosi, olethan yhteydessä ja keskustellaan lisää!

Kysy lisää

 

Osallistavan suunnittelun uutiset suoraan sähköpostiisi!

Asiantuntijamme
pitävät sinut ajan tasalla!
Tilaa
uutiskirjeemme tästä!
Copyright © 2024 Tilassa Oy