Case Story: Mäntykankaan koulu

10.1.2015

Case Story Mäntykankaan oppimis- ja ohjauskeskus

Oppimiskeskeinen tilakonsepti käyttäjät osallistaen

Sisustusarkkitehtuurin opinnäytetyössäni suunnittelin kevään 2014 aikana Mäntykankaan oppimis- ja ohjauskeskuksen tilojen muutoksen oppimiskeskeisiksi.

Tutustuin samalla Mäntykankaan ”oppimisen ajassa” tiukasti mukana olevaan henkilöstöön sekä upeisiin oppilaisiin, joiden erityisyys muuttui minulle täysin tavalliseksi työtä tehdessäni. Esteettömyys ja erilaiset omaehtoista liikkumista tukevat ratkaisut tulivat suunnittelun aikana itsestään selviksi valinnoiksi ja asioiksi, kuten olin toivonutkin.

Samalla tein syventävän opintomatkan osallistavaan ja esteettömään tilasuunnitteluun ja oppimiskeskeisiin ympäristöihin – tietoja, jotka tukevat päivittäistä työtämme täällä Tilassa Oy:ssä.

Riikka Juvonen

Tilassa sisustusarkkitehti, partneri

Tiivistelmä työstä tässä alla. Koko työ on ladattavissa tämän linkin kautta.

Tiivistelmä opinnäytetyöstä

Suunnittelin opinnäytetyössäni oppimislähtöisen fyysisen oppimisympäristön Mäntykankaan oppimis- ja ohjauskeskukselle. Osallistin toimintaympäristön käyttäjät suunnitteluprosessiin:

  • haastatteluiden,
  • havainnoinnnin ja
  • osallistavien suunnittelutyöpajojen avulla.

Mäntykangas tarjoaa palveluja eri tavoin oppimisen tukea tarvitseville lapsille ja nuorille, heidän perheilleen sekä heidän kanssaan toimivalle ammattihenkilöstölle.

Mäntykankaan nykyisten oppimistilojen ei koeta tukevan oppimiskeskuksessa käytäntöön otettua oppimislähtöistä pedagogiaa. Tarkoitus oli tehdä suunnitelma, joka tukee valittuja oppimista tukevia metodeja ja voidaan ainakin osin ottaa käyttöön heti.

Mitä suunnitteluprosessin aikana tehtiin?

Suunnittelun pohjaksi tein havainnointia sekä haastattelin johtoa sekä käyttäjiä Mäntykankaalla tammikuussa 2014, ja keräsin lisätietoa toiminnallisuuden vaatimuksista sekä visuaalisista toiveista käyttäjiltä suunnittelutyöpajoissa huhtikuussa samana vuonna. Ennen tutkimusta ja työpajojen toteuttamista perehdyin käyttäjien osallistamiseen suunnitteluprojekteissa.

Tutustuin erilaisiin esteettömiin ja oppimiskeskeisiin kohteisiin. Tarkastelin myös nykyaikaisten tietoteknisten ratkaisujen hyödyntämistä haastattelemalla alan asiantuntijoita sekä hakemalla aiheesta tietoa alan toimijoilta. Tutustuin myös uusimpiin suosituksiin ja tutkimuksiin oppimikeskeisestä pedagogiasta.

Suunnittelun pohjaksi analysoin keräämääni tietoa ja tarkastelin oppimiskeskuksen nykytilannetta ja vertasin sitä käyttäjiltä ja johdolta saamaani tietoon toiveista. Etsin erityisesti rakennuksen asettamia haasteita ja mahdollisuuksia toteutuksessa.

Suunnittelun eteneminen

Suunnittelu eteni suurista linjoista kohti detaljeja, jotka on huomioitava esteettömässä ympäristössä ja erityisen tuen tarpeessa oleville asiakkaille suunnitellessa. Lopputuloksena on työkalupaketti oppimiskeskuksen päivittäiseen tilojen käyttöön ja muokkaamiseen.

Osallistavan suunnittelun uutiset suoraan sähköpostiisi!

Asiantuntijamme
pitävät sinut ajan tasalla!
Tilaa
uutiskirjeemme tästä!
Copyright © 2024 Tilassa Oy